Yves Saint Laurent Logo Embroider的直腿牛仔裤#38
Yves Saint Laurent Logo Embroider的直腿牛仔裤#38
Yves Saint Laurent Logo Embroider的直腿牛仔裤#38
Yves Saint Laurent Logo Embroider的直腿牛仔裤#38
Yves Saint Laurent Logo Embroider的直腿牛仔裤#38
Yves Saint Laurent Logo Embroider的直腿牛仔裤#38
Yves Saint Laurent Logo Embroider的直腿牛仔裤#38
Yves Saint Laurent Logo Embroider的直腿牛仔裤#38
Yves Saint Laurent Logo Embroider的直腿牛仔裤#38
Yves Saint Laurent Logo Embroider的直腿牛仔裤#38
Yves Saint Laurent Logo Embroider的直腿牛仔裤#38
Yves Saint Laurent Logo Embroider的直腿牛仔裤#38
Yves Saint Laurent Logo Embroider的直腿牛仔裤#38
Yves Saint Laurent Logo Embroider的直腿牛仔裤#38
Yves Saint Laurent Logo Embroider的直腿牛仔裤#38
Yves Saint Laurent Logo Embroider的直腿牛仔裤#38
Yves Saint Laurent Logo Embroider的直腿牛仔裤#38
Yves Saint Laurent Logo Embroider的直腿牛仔裤#38
Yves Saint Laurent Logo Embroider的直腿牛仔裤#38
Yves Saint Laurent Logo Embroider的直腿牛仔裤#38

Yves Saint Laurent Logo Embroider的直腿牛仔裤#38

69535

通常价格 $441.00 保存至 $-441.00
/

库存数量 1 个
*并非所有在线商品都在东京的商店中。如果您想查看物理物品,请提前与我们联系。
Yves Saint Laurent#38牛仔裤Indigo
雕刻 /数字 722064
尺寸 符号大小:#38
腰部宽度:12.2“ / 31.0厘米
总长度:40.2“ / 102.0厘米
上升长度:10.6英寸 / 27.0厘米
颜色 /材料 靛蓝 / 100%棉花
配饰 -
口袋 外面:口袋*5
里面: -
sku编号 69535
损害
外部 公平的条件
里面 公平的条件
其他 -
-

请注意:
・物品位置是日本。日本以外的订单发货将负责支付海关和税款。
・这些是项目的实际照片。
・该项目是由以前的所有者照顾的。
・由于其复古性质,该物品显示出正常磨损的迹象。

相关商品